Bli medlem

För att bli medlem ska man var bosatt eller vara verksam inom Örebro kommun.

Om du är intresserad och klarar kriterierna så har du möjlighet att bli medlem. Sänd ett e-brev till styrelsen@orebrovf.se med en kort presentation av dig.

Eventuellt nya medlemmar genomför ett samtal med någon i styrelsen. Härvid tas förväntningar, kunskapen och erfarenheter av vilt till vara. Frågor kring jägarexamen, egna jaktmarker, ÖVFs verksamhet och liknande besvaras. Därefter kan du bjudas in.

ÖVF har ingen skyldighet att uppta alla som önskar medlemskap i ÖVF.
Tillströmningen av nya medlemmar har varit så stor att vi just nu inte har möjlighet att ta emot fler.
Är du intresserad av vår verksamhet är du ändå välkommen att höra av dig.