Skyddsjakt och vilt på fel ställen

Behöver du hjälp med eller har frågor om vilda däggdjur och fåglar kan vi kanske bistå dig.

Om vilt orsakar skada eller lägenhet är det i många fall fastighetsägaren som har ansvaret. Beroende på vad du vill ha hjälp med kan uppdraget utföras mot ersättning. Det är den som beställer uppdraget som faktureras.

Du kan kontakta ”skyddsjägare” på e-postadress styrelsen@orebrovf.se genom att där presentera ditt problem.

Om ärendet blir ett uppdrag kommer kassören att kontaktas för besked om fortsatt handläggning. Ett avtal ska godkännas och skrivas under av beställaren. Av avtalet ska bland annat kostnader, betalningssätt, krav på bevakning av fälla, tidsförhållanden framgå.

Ett exempel på standardiserat avtal för fångst av grävling innebär kostnader för fälla om 500 kr/vecka oavsett fångstresultat. Transport till och från kostar 5 kr/km. Avlossat skott kostar 50 kr.