Målsättning

ÖVF är en ideell förening som är till för bosatta eller verksamma inom Örebro kommuns territorium. Vi är inget vanligt jaktlag och ska inte förväxlas med ett sådant.

Föreningens verksamhetsidé går ut på att främja viltvård och jaktkultur genom utbildning i och genomförande av jakt, jaktskytte, vilt- och naturvård. Vi vänder oss särskilt till nya och marklösa jägare.

På uppdrag av och i nära samarbete med Örebro kommun ska viltstammen förvaltas så att den lever i harmoni med miljön. ÖVF ska således bereda den naturintresserade örebroaren att uppleva vilda djur i deras rätta miljö.

Det rörliga friluftslivet har alltid företräde före ÖVF till markerna. Bärplockare, ryttare, orienterare, förskolegrupper med flera får således inte hindras av vår verksamhet.

Föreningens verksamhet utgår från stadgar, jaktordningar och andra instruktionen och bedrivs kalenderårsvis.

Ett projekt för att stödja och förbättra den biologiska mångfalden i odlingslandskapet pågår. Vår inriktning mot att främja fälthöns gynna även mycket annat i en storskalig jordbruksbygd.

.

När vi jagar gör vi detta på ett väl organiserat sätt och oftast i sällskap med andra. I föreningen har vi möjligheten att jaga vildsvin, älg, hjort, rådjur, hare, räv, grävling samt vissa fåglar.